Ναυπηγός
VPLP design

Εξωτερικός σχεδιασμός
Patrick le Quément

Εσωτερικός σχεδιασμός
Nauta Design

Συνολικό μήκος
12.80m / 42′

Ακτίνα
7.70m / 25’3”

Βύθισμα
1.25m / 4’1”

Εκκαθάριση ιστού
20.65m / 67’9”

Μετατόπιση φωτός (EEC)
12.1 t / 26 681 Lbs

Περιοχή πανιών
90 m² / 968 sq.ft

Πλήρης πήχη μαΐστρα
55m² / 592 sq.ft

Πλατεία κορυφή μαΐστρα (opt.)
59m² / 635 sq.ft

Κάρφωμα βραχίονα
35m² / 377 sq.ft

Κωδικός 0 (opt.)
68m² / 732 sq.ft

Κινητήρας – standard
2 x 45 CV / 2 x 45 HP

Χωρητικότητα καύσιμου
300 l / 79 US gal

Χωρητικότητα γλυκού νερού
300 l / 79 US gal

Αριθμός κουκέτων
6 to 12

EC Πιστοποίηση
A : 12 ; B : 14 ; C : 20 ; D : 30